Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale


Urmareste-ne pe Twitter Urmareste-ne pe Facebook Urmareste-ne pe YouTube Site in limba engleza

LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” VASLUI

SCURT ISTORIC AL LICEULUI

 

Învăţământul industrial în judeţul Vaslui ia naştere în anul 1970, la 1 septembrie, prin înfiinţarea Școlii profesionale de construcţii Vaslui, instituție de învățământ ce şcolariza elevi în meseriile constructor – structuri şi instalator instalații tehnico-sanitare şi de gaze pentru forţa de muncă a Întreprinderii Judeţene de Construcţii Montaj Vaslui.

În martie 1973, Școala profesională de construcții îşi schimbă denumirea în Grup Școlar de Construcții Vaslui, pregătind tehnicieni în specializarea construcții – structuri şi instalații în construcţii.

În 1977 unitatea va deveni Liceul Industrial nr. 3.Solicitările de pe piaţa forţei de muncă în meserii din domeniul industriei alimentare, alimentaţiei publice, electronică, industrie uşoară, construcţii de maşini, precum şi existenţa cadrelor didactice calificate din aceste domenii, au determinat, ca începând cu anul 1990, să fie propuse clase cu profil industrie alimentară, alimentaţie publică, electronică, mecanic, desenator în construcţii, liceul devenind o instituţie destinată unui învăţământ deschis către elevi cu un bogat potenţial genetic şi cultural.

În anul 1995, liceul devine Grup Școlar Industrial „Ion Mincu”, având clase de liceu filiera teoretică şi tehnologică, Școala profesională şi de ucenici, absolvenții cursurilor gimnaziale au posibilitatea înscrierii la profile noi cum ar fi: tehnician în turism, tehnician operator tehnici de calcul, tehnician în protecția mediului, tehnician telecomunicații, lucrător în agroturism etc.

În anul 2012, instituția își va schimba numele în Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui, oferind elevilor specializări în turism şi alimentaţie publică, industrie alimentară, tehnică de calcul, construcţii şi instalaţii, mecanică, informatică, istorie ştiinţe sociale, filologie. Pregătirea elevilor se face în concordanţă cu oferta agenţilor economici, cu cerinţele comunităţii şi dezvoltarea zonei până în anul 2020, astfel încât să existe un echilibru între cerere şi ofertă.

FILIERE/ PROFILURI/ SPECIALIZĂRI ÎN 2015-2015

 

Filiera

Profil Specializare/Calificare Număr clase
IX X XI XII Total
Teoretică Umanist Filologie 1 1 1 3
Științe sociale 1 1 1 1 4
Științe sociale FR 1 1 2
  Știinţe ale naturii

1 1
Total filiera teoretică 1 4 3 2 10
Tehnologică Tehnic Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 1 1 2
Tehnician în construcţii şi lucrări publice 1 1 1 3
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 1 2
Total clase profil tehnic 1 2 2 2 7
Resurse naturale și protecția mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 1 2
Tehnician în industria alimentară 1 1 1 3
Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase 1 1
Total clase profil resurse 1 1 2 2 6
Servicii Tehnician în turism 1 1 2
Organizator banqueting 1 1 1 1 4
Coafor stilist 1 1 2 1 5
Tehnician in gastronomie 1 1
Total clase profil servicii 3 3 4 2 12
Total clase filiera tehnologică 5 6 8 6 25
TOTAL CLASE LICEU         35/807 elevi
 

 

 

 

 

 

Şcoala profesională

Zidar-pietrar-tencuitor 1 1 2
Mecanic auto 1 1 2
Brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 1 1 3
Bucătar 1 1
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 1 2
Ospătar(vânzător)chelner, vânzător în unităţi de alimentaţie 1 1
Instalator, instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 1 1
Total cls.prof.IX 6 6
Total cls.prof.X 4 4
Total cls.prof.XI 2 2
TOTAL CLASE ŞCOALA PROFESIONALĂ       12/310 elevi
ŞCOALA POSTLICEALĂ An II 1/16 elevi
TOTALURI 12 15 13 8 48 clase / 1133 elevi

 

 LIM-1

 

 LIM-2

 

 LIM-3  LIM-4
 LIM-5

Daca sunteti interesat de noutatile aparute in proiectul desfasurat sau daca doriti sa faceti parte din programul nostru va invitam sa va introduceti numele si adresa de e-mail aici...