Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale


Urmareste-ne pe Twitter Urmareste-ne pe Facebook Urmareste-ne pe YouTube Site in limba engleza

LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE IORGA” NEGREŞTI

Poţi învăţa în patru feluri: pentru şcoală,
pentru viaţă, pentru tine sau pentru oricine”
Nicolae Iorga

Liceu_N_I

bust_N_INicolae Iorga –  17 ianuarie, 1871,  Botoşani –27 noiembrie, 1940, Strejnic, jud. Prahova) a fost un istoric profesor universitar, critic literar, poet, publicist şi politician român. A fost membru al Parlamentului, Preşedinte al Marii Adunări Naţionale de după primul război mondial şi prim ministru între 1931-1932. În copilărie a stat la Negreşti pe durata vacanţelor de vară.

A fost membru fondator al Partidului Naţional Democrat (1910) şi a fost asasinat de gruparea ,,Legiunea de Fier”.

Prezentarea generală
–         Fondată în anul 1958, şcoala noastră oferă educaţie pentru 1748 elevi
–         Acoperă o arie de 1500 km2 (3 judeţe: Neamţ, Vaslui, Iaşi) fiind singurul furnizor de servicii educaţionale postgimnaziale din zonă
–         Curriculum cuprinde atât filiera teoretică cât şi filiera tehnologică, profil tehnic, servicii şi protecţia mediului

sala_sport_N_I

– Sala de sport –

Resurse materiale:

–         35 săli de clasă
–         13 ateliere
–         8 laboratoare
–         15 cabinete şcolare
–         bibliotecă cu peste 22.000 volume
–         cabinet de asistenţă psihopedagogică
–         centru de documentare şi informare
–         Şcoală de şoferi categoria B şi Tr
–         Cabinet fonic modern

laborator_info_N_I

– Laborator informatica –

centrul_de_informare_n_i

– Centrul de documentare si informare –

Sala_clasa_N_I

– Sala de clasa –

biblioteca_N_I

– Biblioteca –

Facilităţi:
–         sală de sport
–         terenuri de sport
–         internat (300 paturi)
–         cantină
–         săli de lectură

internat_N_I

– Internat –

cantina_N_I

– Cantina –

Resurse umane
Personal didactic 94 din care:
o   87 profesori dintre care 3 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor şi unul este doctorand
o   7 maiştri instructori
Personal auxiliar din care:
o   1 bibliotecar
o   4 pedagogi
o   2 laboranţi
o   2 secretari
o   2 operatori calculator
o   3 administratori financiari
o   1 administrator patrimoniu

Proiecte europene şi educative
–         “Tinerii şi integrarea europeană” à Fundaţia ProWomen
–         “Traficul de fiinţe umane” -2007, 2008
–         Proiect şcolar Socrates Comenius 1 “Europa, Uniunea Europeană şi Cetăţenia după 1989”  vizită pregătitoare la Liceo Classico Statale, “ Carlo Alberto”, Novarra, Italia – 2006
–         “Integrarea absolvenţilor de liceu şi învăţământ superior agricol din România”à Borris European Institute of Agricultural Management – Denmark 2008
–         ,,Intercultural Dialogue as a Means to Develop Creativity and Innovation” – proiect Comenius de parteneriat multilateral cu încă 10 ţări
–         “Tinerii pentru Europa” 2007
–         “Europa Nostra” – proiect cu şcoli partenere din Republica Moldova 2008
–         „De la mic la mare către mediul antreprenorial” – 2015
–         „Decizii informate privind orientarea în carieră – DINFO” – 2015
–         „Copii singuri acasă” susţinut de Organizaţia Salvaţi Copiii – 2015-2017
–         „Vreau să fiu în clasa a IX-a” susţinut de World Vision
–         „Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui – o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” – 2015-2016

Relaţia părinţi-şcoală-elevi

–         “Şcoala Părinţilor” – proiect iniţiat de Organizaţia Salvaţi Copiii
–         Seminarii şi dezbateri despre probleme cum ar fi: traficul de fiinţe umane, consumul de droguri, violenţa în şcoală, abandonul şcolar, orientare şcolară şi profesională
–         Consiliere şi întruniri/şedinţe cu elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Rezultate şcolare
Procent de admitere în învăţământul superior:
o   20% pe filiera tehnică
o   71% pe filiera teoretică
Angajaţi la parteneri economici – 9.7%
Promovabilitate la competenţe profesionale – 98%
Promovabilitate bacalaureat 2015 – 60.90%

Dificultăţi  – puncte slabe ale şcolii
– Numărul mare de copii cu părinţi care lucrează în străinătate (215)
– Absenteismul şcolar
– Lipsa posibilităţilor (spaţiul şi naveta elevilor) pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare eficiente
– Slaba dezvoltare economică a regiunii în care ne desfăşurăm activitatea şcolară
– Desfăşurarea procesului instructiv-educativ în două schimburi şi două locaţii
– Numărul mare al elevilor navetişti (30% din total elevi zi)
– Absenţa unei săli de sport adecvate liceului

Testimoniale
Ø Acest proiect este foarte bun, educativ şi mă ajută să obţin rezultate bune la discipline incluse în proiect.
(Sandu Andreea, 12H)
Ø Sprijinul dat în cadrul acestui proiect mă ajută foarte mult atât în activitatea şcolară cât şi în ceea ce priveşte situaţia materială.
(Lazăr Petronel Romică, 11H)
Ø Proiectul mă ajută atât pe mine cât şi pe colegi la o mai bună pregătire pentru examenul de bacalaureat, dându-ne încredere în forţele noastre.
(Ungureanu Adelin, 11I)
Ø Am fost norocos fiind selectat în acest proiect pentru că mi-am îmbunătăţit situaţia la învăţătură, frecvenţă şi în ceea ce priveşte comportamentul. De asemenea, consilierea mă ajută la cunoaşterea de sine şi la o mai bună alegere a unei meserii.
Propun ca proiectul să fie continuat şi cu alte serii de colegi.
(Florea Costel-Rareş, 11H)

Daca sunteti interesat de noutatile aparute in proiectul desfasurat sau daca doriti sa faceti parte din programul nostru va invitam sa va introduceti numele si adresa de e-mail aici...