Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale


Urmareste-ne pe Twitter Urmareste-ne pe Facebook Urmareste-ne pe YouTube Site in limba engleza

Prezentarea proiectului

În cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, cu finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014), Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a obţinut un grant în valoare de de 1.645.314,55 lei(prelungire PLUS 2) pentru proiectul “Programe educaționale și de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în județul Vaslui”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea cadrului de reducere a abandonului şcolar în clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, pentru 200 tineri aflaţi în situaţii de risc şi de excluziune (vârsta 16-20 de ani) din 3 licee cu profil teoretic şi tehnologic din judeţul Vaslui, pe o perioadă de max. 24 luni.

Proiectul se implementează în Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad și Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, în perioada 10 februarie 2015 – 31 Ianuarie 2017, perioadă în care se vor derula programe educaționale remediale/de excelență și activități educative nonformale pentru elevi, ateliere de formare pentru cadrele didactice și părinții din grupul țintă.

Proiectul este sprijinit financiar și moral de Consiliul Local și Primăria Vaslui, Consiliul Local și Primăria Bârlad și Consiliul Local și Primăria Negrești, atât pe durata implementării, cât și în perioada de sustenabilitate de 5 ani după încheierea finanțării externe.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:
1.Rezultate cantitative
-200 tineri implicați în activitățile proiectului din 3 licee pilot;
-60 cadre didactice formate în domeniul lucrului şi comunicării cu tinerii prin metode non-formale și informale;
-213 părinți ai tinerilor din grupul țintă instruiți în metode de auto-dezvoltare și parenting;
-1 studiu de piață a muncii;
-1 studiu de evaluare a progresului calitativ și cantitativ al tinerior din grupul țintă;
-2 programe educaționale de sprijin(1 program remedial și 1 program de excelență) pentru tinerii din grupul țintă, în funcție de nevoile identificate;
-sprijin(pachete de hrană, rechizite, etc.) pentru tinerii din grupul țintă pe durata derulării programelor educaționale speciale;
2.Rezultate calitative
-Reducerea riscului de abandon școlar la clasele a X-a, a XI-a si a XII-a cu 5% în fiecare dintre cele 3 licee pilot implicate în proiect.
–Creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat cu 25% în următorii doi ani școlari (2015-2016 și 2016-2017) în fiecare dintre cele 3 licee pilot implicate în proiect.

Daca sunteti interesat de noutatile aparute in proiectul desfasurat sau daca doriti sa faceti parte din programul nostru va invitam sa va introduceti numele si adresa de e-mail aici...